X
GO

Nieuwsberichten

Corona hulp nodig

23-10-2020

In deze tijd van Corona hebben we een belangrijk deel van onze inkomsten besteed cq moeten besteden aan de aankoop van voedselpakketten. Totaal ruim € 8000,-. Zonder onze hulp (en die van vele anderen) zouden heel veel families ernstig honger hebben geleden. Dat kennen wij in Nederland gelukkig niet.

Wij vragen graag uw aandacht voor het volgende.

Wij zijn als Famecon1 een kleine stichting, met een jaarbegroting van rond de € 25.000,-.
Onze stichting heeft een ANBI-erkenning en de bestuursleden (3) ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden. Onze donateurs informeren we elk half jaar over de inkomsten en uitgaven.
Wij geven al meer dan 12 jaar aan ongeveer 350 kinderen in Guatemala dagelijks een maaltijd op diverse scholen en met studiebeurzen stellen wij elk jaar ongeveer 125 kinderen in staat een school te bezoeken. Daarnaast ondersteunen wij via de stichtingen waarmee Famecon1 samenwerkt het salaris van enkele leerkrachten en/of van werknemers die leerlingen begeleiden tijdens hun opleiding.
Het gaat om kinderen op basisscholen en middelbare scholen uit de omgeving van Antigua – Guatemala, voornamelijk Cakchiquel  (Maya’s), waarvan de ouders onvoldoende middelen hebben. Door een goede voeding en scholing  hopen wij dat de jongeren meer kans krijgen op een betere toekomst,  hun land van binnenuit proberen te hervormen, om zo de  corruptie en discriminatie te verminderen, met name de Mayas zijn hiervan nog steeds een groot slachtoffer.
Wij werken samen met Guatemalteekse instellingen en hebben ter plaatse een bestuurslid die de coördinatie met en de controle op deze instellingen verzorgt.

Wij zijn blij, dat vele van onze donateurs onze activiteiten hebben ondersteund, ook al valt de verzorging van voedselpakketten niet onder onze doelstelling. Wat het zwaarste is moet ook het zwaarste wegen. De keerzijde is, dat we nu onvoldoende middelen hebben, voor kerstpakketten (met levensmiddelen) dit jaar en onvoldoende reserve om weer een flink aantal kinderen de gelegenheid te geven op school een maaltijd (vaak de enige maaltijd) te ontvangen, of in aanmerking te komen voor een studiebeurs in 2021.

Om de begroting van 2021 sluitend te krijgen staan wij voor de zware opgave om een gat van minimaal € 8.000,- te dichten. Mogen wij een beroep doen op u of uw stichting om ons te helpen met een financiële bijdrage? Elk bedrag is van harte welkom en wordt in grote dankbaarheid ontvangen.
Indien daar behoefte aan bestaat, ben ik graag bereid een en ander nader toe te lichten of voorlichting te geven over de situatie in Guatemala in het kader van b.v. wereldoriëntatie.