X
GO

2022 Resultatenrekening en Balans

Inkomsten en Uitgaven 2022 van de stichting Famecon1 (bedragen in €)

 

Inkomsten en Uitgaven 2022

 

 

 

 

 

Uitgaven

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

 

 

Studiebeurzen

 

 

 

 

- 83 leerlingen

10.505

 

Maanddonaties

2.437

- Les ondersteuning

3.565

 

Eenmalige donaties

19.300

 

 

 

 

 

Maaltijden

 

 

 

 

- 417 kinderen

7.430

 

 

 

-Canasta’s

3.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

- Bankkosten

711

 

 

 

- Extra uitkering einde jaar

5.400

 

 

 

- Extra voedsel door Corona

6.300

 

 

 

- Rekening Tom

- 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

37.361

 

 

21.737

 

 

 

 

 

Verschiltussen Inkomsten en Uitgaven

- 15.624

 

 

 

 

 

2022

1-1-2022

1-7-2022

31-12-2022

Saldo Hoofdrek.

23469

12250

7841

Saldo Tom

44

82

48

Saldo Totaal

23513

12332

7889

 

 

 

 

 

 

In de loop van 2022 hebben we naast de vooraf afgesproken steun voor studiebeurzen, studieondersteuning

en maaltijden op school, extra uitgaven gedaan voor voedselpakketten. Door de corona-pandemie en de gespannen situatie in de wereld zijn de prijzen sterk gestegen. Niet alleen hier, maar in de hele wereld.

Met name in de armere landen wordt de bevolking veel harder getroffen. Fijn, dat we heel veel gezinnen hebben kunnen helpen. Aangezien dit ons laatste actieve jaar in Guatemala was hebben we geen reserve hoeven opbouwen voor het nieuwe jaar 2023.

De overgebleven gelden, € 7889,- zullen we over de 3 organisaties, waar we zoveel jaren mee hebben samengewerkt, verdelen.

 € 4.000 voor Corazon de los Niños

 €2.000,- voor Esperanza de Vida en

€ 1250,-  voor Jardin de Amor.

 

Namens het bestuur van Famecon1 danken wij alle donateurs van harte voor de laatste keer.

Groet,

Caroline Rijnbeek

Tom den Boer

Piet Rijnbeek