X
GO

2019 Resultatenrekening en Balans

Resultatenrekening en Balans 2019

Uitgaven

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

Studiebeurzen

 

 

 

 

- 22 kinderen BO**

1.130,-

 

Maanddonaties

2.955,-

- 59 kinderen VO*

8.830,-

 

Eenmalige donaties

18.100,-

- Materiaal

415,-

 

 

 

- Studie ondersteuning

1.955,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaltijden

 

 

 

 

- 170 kinderen Jardin de Amor

5.100,-

 

 

 

- 120 kinderen Esperanza de Vida

3170,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Canastas

 

 

 

 

- 305 Kestpakketten

2.935,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

- Bankkosten

384,-

 

 

 

- Uitgaven ter plaatse (Tom)

299,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

24.218,-

 

 

21.055,-

 

 

 

 

 

Verschil Inkomsten en Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

1-1-2019

30-12-2019

 

 

Hoofdrekening

24.117,-

20.954,-

 

 

Rekening Tom

49,-

23,-

 

 

Studierekening

38,-

0,-

 

 

Totaal

24.204,-

20.977,-

 

 

 

Voor de eenvoud van de administratie hebben we de studierekening opgeheven. In de loop van 2019 hebben we na controle de belastingdienst onze ANBI-status behouden.

Zwakte van onze financiële situatie is het geringe aandeel vaste donateurs. Toch zijn er elk jaar weer voldoende mensen en instellingen te vinden die ons werk willen steunen. In de begroting voor 2020 gaan we er van uit dat we € 20.000,- tot € 25.000,- kunnen besteden aan studiebeurzen en maaltijden en hopelijk weer een groot aantal voedselpakketten met Kerst.

 

Wij danken uiteraard iedereen, namens de kinderen in Guatemala en hopen dat u met deze informatie, vertrouwen in ons werk blijft houden. Wij blijven ons met volle energie inzetten.

Mocht u nog instellingen of personen kennen die ons werk ook willen steunen hopelijk wilt u hen op het bestaan van onze stichting wijzen. Wij zijn altijd bereid een presentatie te geven of een gesprek te voeren.

 

Namens de Stichting Famecon1

Tom den Boer, Gerard Jörke en Piet Rijnbeek

Bankrekening: NL35 TRIO 0198 4358 00 t.n.v. Stichting Famecon1

Website: famecon1.org