X
GO

2018 Resultatenrekening en Balans

Resultatenrekening en Balans 2018

 

Uitgaven

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

- Studiebeurzen 39 kinderen BO**

1.560,-

 

Maanddonaties

3.466,-

- Studiebeurzen 43 kinderen VO*

9.380,-

 

Eenmalige donaties

21.828,-

- Materiaal

560,-

 

Fuego

7.960,-

- Studie ondersteuning en controle

3.270,-

 

 

 

- Maaltijden 245 kinderen

6.965,-

 

 

 

- Fuego

7.500,-

 

 

 

- Canastas

2.240,-

 

 

 

- Bankkosten

430,-

 

 

 

- Bijdrage Reunies kinderen met beurs

310,-

 

 

 

- Tom

334,-

 

 

 

- Overig

400,-

 

 

 

Totaal

32.949,-

 

 

33.245,-

Verschil Inkomsten en Uitgaven

+ € 305

 

 

 

 

 

 

 

 

           

* Voortgezet Onderwijs   **Basisschool Onderwijs

 

Balans

 

Hoofdrekening

Studie/Fuegoramp

Tom

Saldo totaal

1-1-2018

15.239,-

8.277,-

383,-

23.899,-

1-7-2018

24.117,-

38,-

49,-

24.204,-

 

De cijfers van uitgaven en inkomsten zijn aanzienlijk hoger uitgekomen, dan in de begroting was opgenomen.

De belangrijkste oorzaak was de niet-voorziene uitgave aan de families die getroffen waren door de ramp met de Fuego.

Over geheel 2018 zijn de inkomsten en uitgaven mooi in evenwicht gebleven. Dit is vooral te danken aan enkele grote donaties in de laatste 2 maanden van 2018.

Helaas kon door ziekte, de sponsorloop van school Holk dit jaar niet doorgaan, maar steun van een aantal stichtingen (Weeshuis Nijkerk, Overnodig Putten en Stichting Salem) hebben een flinke stimulans aan ons werk kunnen gegeven. Naast natuurlijk de geweldige groep van vaste donateurs.

 

Wij danken uiteraard iedereen, namens de kinderen in Guatemala en hopen dat u met deze informatie, vertrouwen in ons werk blijft houden. Wij blijven ons met volle energie inzetten voor de kinderen in Guatemala.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u nader worden geïnformeerd over de stichting, dan zijn wij graag bereid u te antwoorden of een presentatie te houden. Kijk ook eens op onze Facebookpagina of website.

 

Namens de Stichting Famecon1

Tom den Boer

Gerard Jörke

Piet Rijnbeek

Bankrekening: NL35 TRIO 0198 4358 00 t.n.v. Stichting Famecon1

Website: famecon1.org