X
GO

2017 resultatenrekening en Balans

 

 

Resultatenrekening en Balans 2017

 

Uitgaven

 

 

Inkomsten

 

Corazon

 

 

- Studiebeurzen 48 kinderen BO**

2.810,-

 

Maanddonaties

3.591,-

- Studiebeurzen 20 kinderen VO*

3.745,-

 

Eenmalige donaties

19.648,-

- Materiaal

585,-

 

 

 

- Studieondersteuning 50%

2.775,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Jardin de Amor

 

 

 

 

- Maaltijden 100 kinderen

2.600,-

 

 

 

- 25% voor een leerkracht

1.330,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperanza de Vida

 

 

 

 

- Maaltijden 225 kinderen

3.000,-

 

 

 

- Studiebeurzen 4 kinderen VO*

770,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstpakketten

2.592,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

- Bankkosten

198,-

 

 

 

- Uitgaven o.a. gezin Sonia

371,-

 

 

 

Totaal

20.776,-

 

 

23.239,-

Inkomsten en Uitgaven  (positief)

 

 

 

2.463,-

 

 

 

 

 

           

* Voortgezet Onderwijs   **Basisschool Onderwijs

 

Balans

 

Hoofdrekening

Studierekening

Tom

Saldo totaal

1-1-2017

14.313,-

7.077,-

46,-

21.436,-

1-1-2018

15.239,-

8.277,-

383,-

23.899,-

 

Wij hebben het jaar positief afgesloten en kunnen dankzij alle giften in 2018 meer kinderen voor de middelbare school een studiebeurs geven. Voorlopig mikken we op minimaal 40 studenten. Een aantal studenten begint aan het laatste jaar. Dat brengt extra kosten met zich mee, omdat zij stage moeten lopen en daarvoor extra moeten reizen en aparte kleding nodig hebben.

Wij danken uiteraard alle donateurs, namens de kinderen in Guatemala en hopen dat u met deze informatie vertrouwen in ons werk blijft houden.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u nader worden geïnformeerd over de stichting, dan zijn wij graag bereid u te antwoorden of een presentatie te houden. Kijk ook eens op onze facebookpagina of website.

 

Namens de Stichting Famecon1

Tom den Boer

Gerard Jörke

Piet Rijnbeek

Bankrekening: NL35 TRIO 0198 4358 00 t.n.v. Stichting Famecon1

Website: famecon1.org