X
GO

Microkredieten

We hebben in de afgelopen jaren een aantal microkrediet-projecten gestart.

De ervaringen waren overwegend negatief. De belangrijkste oorzaken van het mislukken waren:

- projecten met levende have vragen veel specialistische kennis (zieke beesten vragen om een dure veearts!)

- het ontbreekt vaak aan ondernemerschap (vissen worden wel gevoed, maar niet verkocht!)