X
GO

Beleidsplan (versie 2019)

Vanaf de oprichting in 2008 is onze financiële ondersteuning steeds gericht geweest op het geven van studiebeurzen en gezonde maaltijden op school aan zoveel mogelijk kinderen in Guatemala.

Voor onze mogelijkheden zijn we volledig afhankelijkvan onze donateurs, welke wij vinden onder onze kenissen en familie enerzijds, en stichtingen en geloofsgemeenschappen anderzijds, voornamelijk in Nederland.

De keuze van de kinderen die voor onze steun in aanmerking komen worden bepaald in overleg met Guatemalteekse stichtingen/scholen in de omgeving van Antigua Guatemala.

Ons budget bedraagd op dit moment circa € 20.000,- per jaar. Als de ontvangen giften het toelaten verzorgen we met kerstmis voedselpakketten.

Alle donateurs ontvangen elk halfjaar een overzicht van de activiteiten, inclusief een resultatenrekening met de inkomsten en uitgaven, alsmede de balanspositie van de stichting.

Opmerking: De Balans is eenvoudig en bestaat slechts uit geld op de rekeningen staat.