X
GO

Jaarverslag 2019

Dankzij uw donaties konden in 2019, twee en twintig kinderen de basisschool bezoeken en negen en vijftig kinderen het voortgezet onderwijs. Helaas zijn twee kinderen met de opleiding gestopt, waardoor wel weer twee nieuwe kinderen konden instromen.
We hebben ook een bijdrage kunnen leveren aan de begeleiding van de studenten.
Twee honderd negentig kinderen kregen een dagelijkse gezonde maaltijd op school en voor ruim driehonderd gezinnen konden we een kerstpakket met levensmiddelen verzorgen.
      

Canastas voor de families en cadeautjes voor de kinderen van Santa Claus

De stichting Corazon de los Niños in San Pedro organiseerde 2 keer per jaar een reünie van al onze studenten om de saamhorigheid te vergroten. Het zijn zeer geanimeerde bijeenkomsten, die door praktisch alle studenten worden bezocht.
De reünie in mei werd verzorgd door studenten van de Universiteit van Esquintla.

 Het meppen op een piñata, een pop gevuld met lekkernijen.

Naast het sociale contact, vaak in spelvorm, wordt met elkaar gesproken over de toekomst.
Over het algemeen hebben de kinderen een duidelijk beeld over wat zij willen worden. Een baan in het onderwijs of doorstuderen aan een Universiteit worden het meest genoemd.
We beperken onze studiebeurzen tot en met de middelbare school. De kosten voor de Universiteit gaan onze draagkracht te boven. Mocht er iemand of een organisatie toch een leerling willen steunen die naar de Universiteit wil, dan kan dat op individuele basis.
De kosten bedragen ca € 2.000,- per jaar over een periode ca. 5 jaar. Gelukkig hebben we voor studenten op de middelbare school een aantal donateurs gevonden, die bereid zijn één of meer kinderen vooor minimaal 5 jaar financiëel te steunen. De kosten bedragen ongeveer
 € 350,- per jaar. Omdat we een ANBI-erkende stichting zijn kunnen deze giften zonder drempel worden afgetrokken; de tussenkomst van een notaris niet nodig!

We hebben het afgelopen jaar weer heel wat acties gehad, zoals de actie van Sjors Wallet, die de hele winter in korte broek heeft gelopen en school Holk die weer een sponsorloop heeft georganiseerd. Ook een aantal stichtingen heeft ons geweldig geholpen, zoals de stichtingen  Overnodig en van de Wal uit Putten, de stichting Salem in Ermelo en de sichting Weeshuis in Nijkerk. Natuurlijk willen we ook de individuele donateurs niet vergeten.
Namens alle kinderen en hun familie hartelijk dank.
 
                              

Maaltijd uitdelen in Santa Maria                                                                                                    Sponsorloop in Nijkerk

Aan het einde van 2019 heb ik weer een bezoek aan Guatemala gebracht, uiteraard samen met Tom, die door het jaar regelmatig in Guatemala aanwezig was om de voortgang van onze projecten te begeleiden.
Samen met mijn dochter en 2 kleindochters hebben we in Santa Maria geholpen bij het klaar maken en uitdelen van de maaltijden aan de kinderen opschool. Een echt feest!
Ook hebben we een bezoek kunnen brengen aan het rampgebied van de Fuego. Volgens de overlevenden die we hebben gesproken liggen er zeker 2.000 doden onder de modder!
We hebben ook een familie in de buurt van de ramp bezocht met als gevolg, dat een familie de volgende dag voor $ 2000,- werd afgeperst. Gelukkig heeft de politie de daders op tijd opgespoord; dat is ook Guatemala.

Het uitreiken van de kerstpakketten was ook dit keer weer een feest voor de dankbare families. Het duurde voor ons wel eindeloos lang met toespraken en optredens van Santa Claus, twee clowns en een gezamenlijke maaltijd, maar in Guatemala is dat heel gewoon.
 

Inkomsten en Uitgaven 2019

Uitgaven

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

Studiebeurzen

 

 

 

 

- 22 kinderen BO**

1.130,-

 

Maanddonaties

2.955,-

- 59 kinderen VO*

8.830,-

 

Eenmalige donaties

18.100,-

- Materiaal

415,-

 

 

 

- Studie ondersteuning

1.955,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Maaltijden

 

 

 

 

- 170 kinderen Jardin de Amor

5.100,-

 

 

 

- 120 kinderen Esperanza de Vida

3170,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Canastas

 

 

 

 

- 305 Kestpakketten

2.935,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

- Bankkosten

384,-

 

 

 

- Uitgaven ter plaatse (Tom)

299,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

24.218,-

 

 

21.055,-

 

 

 

 

 

Verschil Inkomsten en Uitgaven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

1-1-2019

30-12-2019

 

 

Hoofdrekening

24.117,-

20.954,-

 

 

Rekening Tom

49,-

23,-

 

 

Studierekening

38,-

0,-

 

 

Totaal

24.204,-

20.977,-

 

 

 

Voor de eenvoud van de administratie hebben we de studierekening opgeheven. In de loop van 2019 hebben we na controle de belastingdienst onze ANBI-status behouden.

Zwakte van onze financiële situatie is het geringe aandeel vaste donateurs. Toch zijn er elk jaar weer voldoende mensen en instellingen te vinden die ons werk willen steunen. In de begroting voor 2020 gaan we er van uit dat we € 20.000,- tot € 25.000,- kunnen besteden aan studiebeurzen en maaltijden en hopelijk weer een groot aantal voedselpakketten met Kerst.

Wij danken uiteraard iedereen, namens de kinderen in Guatemala en hopen dat u met deze informatie, vertrouwen in ons werk blijft houden. Wij blijven ons met volle energie inzetten.

Mocht u nog instellingen of personen kennen die ons werk ook willen steunen hopelijk wilt u hen op het bestaan van onze stichting wijzen. Wij zijn altijd bereid een presentatie te geven of een gesprek te voeren.
 

Namens de Stichting Famecon1
Tom den Boer, Gerard Jörke en Piet Rijnbeek
Bankrekening: NL35 TRIO 0198 4358 00 t.n.v. Stichting Famecon1
Website: famecon1.org