X
GO

Jaarverslag 2021

 

Het afgelopen jaar was geen gemakkelijk jaar voor de schoolgaande jeugd, ook in Guatemala ondervonden de kinderen veel hinder van de pandemie.

In het begin van het jaar was er een lockdown, zodat alleen les-op-afstand kon worden gegeven. Helaas heeft het merendeel van de leerlingen geen computer, maar mede dankzij onze steun konden diverse  werkplekken worden ingericht, zodat les-op-afstand gratis kon worden gevolgd. Kinderen die in het bezit van een computer en/of een smartfone waren konden veelal geen internetaansluiting betalen en waren dus ook op de centrale werkplekken aangewezen. Voor enkele leerlingen hebben we het internet abonnement betaald.

Na enkele maanden is de lockdown opgeheven en waren de scholen weer gedeeltelijk open, zoals bij Esperanza deVida en Jardin de Amor (zie fotos). Het aantal leerlingen per klas was echter gelimiteerd en er moest anderhalve meter afstand worden gehouden, zodat enige improvisatie nodig was. De leerlingen gingen om de dag naar school en kregen dagelijks opdrachten die thuis moesten worden gemaakt.

 

   Les op afstand

 

Het openbare leven in Guatemala verloopt op dit moment redelijk normaal. Alle winkels, de markt en openbare gebouwen zijn open. Iedereen houdt zich over het algemeen aan de richtlijnen van mondkapjes en anderhalve meter afstand. Bij de toegang van bedrijven en winkels wordt ieders temperatuur gecontroleerd. Men is verplicht met de voorhanden zijnde gel de handen te ontsmetten.

Het aantal besmettingen is naar verhouding laag.

De pandemie heeft in een deel van het gebied waar we actief zijn tot hongersnood geleid. Gelukkig hebben we dankzij fantastische giften veel voedselpakketten kunnen uitreiken, ook rond de kerstdagen. De families zijn alle donateurs voor deze extra voedselpakketten, ook al vallen ze buiten onze doelstelling, zeer zeer dankbaar.

 

 

De verwachting is, dat de scholen in de loop van januari 2022 volledig open zullen zijn, zodat de kinderen hopelijk weer normaal les kunnen krijgen.

De resultaten van de kinderen in het project van Corazon zijn het afgelopen jaar duidelijk achter gebleven. Lilian de Mendez, de directrice van Coorazon de los Niños, overlegt met ouders en de school hoe de leerlingen ondersteund kunnen worden in het nieuwe schooljaar.

Les-op-afstand is zeker in een land als Guatemala, met beperkte middelen een grote opgave.

 

  Les op de centrale PC lokaliteit

 

 

 

Inkomsten en Uitgaven 2021

Uitgaven

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

Studiebeurzen

 

 

 

 

- 87 kinderen

10.600

 

Maanddonaties

3.535

- Leerkracht

2.100

 

Eenmalige donaties

23.591

 

 

 

 

 

Maaltijden

 

 

 

 

- 395 kinderen

7.300

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

-Voedselpakketten

4.000

 

 

 

- Bankkosten

541

 

 

 

- Uitgaven ter plaatse (Tom)

177

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

24.718

 

 

27.126

 

 

 

 

 

Saldo

2.408

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

1-1-2021

31-12-2021

Hoofdrekening

21.070

23.469

Rekening Tom

35

44

 

 

 

Totaal

21.105

23.513

 

Dankzij een aantal grote donaties hebben we dit jaar met een klein positief saldo kunnen afsluiten. We hebben extra ondersteuning bij het volgen van de lessen kunnen geven en vooral veel extra voedselpakken kunnen schenken, zowel door het jaar als in de kersttijd.

Voor 2022, als de situatie voor de scholen weer min of meer normaal zal worden, kunnen we meer kinderen helpen met een studiebeurs en een maaltijd op school.

Wij danken alle donateurs voor hun bijdrage aan de kinderen binnen onze stichting en hopen van harte dat u ook in het nieuwe jaar, ons werk wilt blijven steunen.

 

Namens de Stichting Famecon1

Tom den Boer, Caroline Rijnbeek en Piet Rijnbeek

Bankrekening: NL35 TRIO 0198 4358 00 t.n.v. stichting Famecon1

Website: famecon1.org