X
GO

Enter Title

Stand van Zaken 1e halfjaar 2020 stichting Famecon1

In januari is het schooljaar voor de kinderen in Guatemala normaal van start gegaan.
De Coronacrisis zagen we nog niet aankomen.
We konden dit jaar 14 kinderen op de Primaria (de basisschool) en 72 kinderen op de Basico en de Diversificado (het voortgezette onderwijs) met een studiebeurs steunen.
Een aantal donateurs hebben zich voor een periode van 5 jaar verplicht om specifieke kinderen te steunen en daar zijn wij heel blij mee.
Alle kinderen ontvingen de spullen, die zij bij het onderwijs nodig hebben, zoals boeken, schriften, schrijfgerei, toiletpapier etc.!

  

Voor 315 kinderen konden we een dagelijkse maaltijd toezeggen. 120 maaltijden in Alotenango voor kinderen van Esperanza de Vida en 195 maaltijden voor kinderen in Santa Maria bij Jardin de Amor.

Bij Jardin de Amor maakt señora Berti al jaren de maaltijden klaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen kwam de uitbraak van het Coronavirus……
Al snel gingen de families in Guatemala in een volledige “lock down”. De scholen werden gesloten en hele gemeenschappen werden volledig afgesloten.
Met name in Santa Maria leidde dat tot grote problemen met de voedselvoorziening, zeg maar gerust het leidde tot hongersnood. Bij families of oudere alleenstaanden hing al snel een rode of witte vlag buiten, als teken dat het voedsel op was. Gelukkig hebben wij dankzij de donaties van velen een groot aantal voedselpakketten kunnen samenstellen en uitreiken. Via de stichtingen in Guatemala waar we mee samenwerken konden we veel mensen helpen.
Een oud-leerlinge in Santa Maria (Elizabeth) heeft ons daarbij ook heel goed geholpen en nog steeds.
Met tussentijdse emails hebben we u zoveel mogelijk op de hoogte gehouden.
Eén ding is zeker, uw steun wordt buitengewoon gewaardeerd. Een sociaal vangnet, zoals in Nederland, kennen zij niet. Geen werk betekent geen inkomen. Geen inkomen geen brood op tafel.

     

Een voedselpakket bevat rijst, bonen, suiker, Maseca(beslag voor tortillas), zeep, pasta, tomatenpuree, meel, melk, Icaparina(vitaminen), koffie, zout, boter en olie. Eén pakket kost ongeveer €15,- en kan een gezin ruim een week van voedsel voorzien. We hebben voor bijna € 5.000,- aan voedselhulp naar Guatemala kunnen sturen, dankzij uw geweldige steun.
Dat de situatie in Guatemala dramatisch is wordt misschien duidelijk als we naar de overbelaste ziekenhuizen kijken. De IC-afdeling is verplaatst naar ziekenhuisgangen, met stoelen en zuurstofcylinders. Dat is in Nederland (gelukkig) wel even anders.

  
            IC in Guatemala                                                        IC in Nederland

Ook Tom de Boer, “onze man”, in Guatemala is getroffen door alle beperkingen rondom het Coronavirus. Op bezoek in Havana – Cuba bij zijn vriendin Elisa, werden zij twee dagen voor hun vertrek naar Guatemala, half maart, noodgedwongen hun plannen te wijzigen en in Havana te blijven. Een paar dagen voor hun vertrek werden ook Cuba en Guatemala overvallen door de Corona crisis en werden alle vluchten gestaakt. Sindsdien zit Tom vast in Havana en kan voorlopig ook geen kant op.
Hoewel het aantal positieve gevallen in Cuba sterk daalt en in een groot deel van het land de tweede fase van versoepeling al is ingegaan is er voorlopig nog geen enkel zicht op hervatting van het vliegverkeer. Daarbij is de situatie in Guatemala zeer zorgelijk en wordt eerder slechter dan beter.
In mei is ons bestuurslid Gerard Jörke overleden. Hij was een steunpilaar voor onze stichting vanaf de oprichting, met name naar onze donateurs in Nijkerk. We zullen hem erg missen. Middels een tussentijdse mail hebben wij u daarvan op de hoogte gesteld. Vanaf 1 juli gaat Caroline Rijnbeek, Gerard in ons bestuur vervangen. Zij woont met haar echtgenoot in Arnhem. Zij hebben drie dochters. Caroline is goed op de hoogte van ons werk en heeft al een aantal keren ons werk in Guatemala bezocht.

 

Inkomsten en Uitgaven 2020 1e Halfjaar

Uitgaven

 

 

Inkomsten

 

 

 

 

Studiebeurzen

 

 

 

 

- 86 kinderen

8820

 

Maanddonaties

1585

- Leerkracht

1875

 

Eenmalige donaties

11737

 

 

 

 

 

Maaltijden

 

 

 

 

- 315 kinderen

5505

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig

 

 

 

 

-Voedselpakketten

4943

 

 

 

- Bankkosten

252

 

 

 

- Uitgaven ter plaatse (Tom)

89

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

21.484

 

 

13.322

 

 

 

 

 

Verschil Inkomsten en Uitgaven

-8162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo

1-1-2020

1-7-2020

 

 

Hoofdrekening

20.954

12.771

 

 

Rekening Tom

23

44

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

20.977

12.815

 

 

 

De éénmalige donaties zijn voornamelijk besteed aan voedselpakketten.

In totaal bijna € 5.000,- , goed voor ruim 330 pakketten.

We hebben inmiddels twee van de in totaal drie jaarlijkse betalingen voor studie en maaltijden over gemaakt. In augustus staat de laatste overboeking naar Guatemala van € 4280,- gepland. We streven we er naar rond kerstmis zoveel mogelijk gezinnen met een voedselpakket te verrassen, afhankelijk van de binnenkomende donaties.
Om ook voor het komende jaar studiebeurzen en maaltijden te kunnen toezeggen, hebben we aan het einde van het jaar € 20.000,- tot € 25.000,- nodig. Dat is nog een flinke opgave.
Wij danken uiteraard iedereen, namens de kinderen in Guatemala.
Wij zullen ons met volle energie blijven inzetten.

Namens de Stichting Famecon1
Tom den Boer, Caroline Rijnbeek en Piet Rijnbeek
Bankrekening: NL35 TRIO 0198 4358 00 t.n.v. Stichting Famecon1
Website: famecon1.org