X
GO

Jaarverslag 2016

Het jaar begon hoopvol. Drie dames uit de gezinnen, die we zonder tussenkomst van Guatemalteekse organisaties ondersteunen, begonnen aan een voortgezette opleiding. Helaas hebben we moeten constateren dat ondanks alle hulp, met name van Tom, ze alle drie hebben afgehaakt. Ze kwamen niet naar school en maakten geen huiswerk. Voor ons reden voor een stevig gesprek met de ouders. Uiteindelijk zijn zij het, die de verantwoordelijkheid voor hun kinderen dragen. Naar aanleiding van de gesprekken hebben we besloten, voor het gezin van Marta ons te beperken tot steun aan Ludin, die wel goede resultaten haalt en voor het gezin van Sonia stoppen we met de steun aan Fatima en Genesis. Jammer, want ons hart was er goed genoeg voor, maar de medewerking van de ouders en de kinderen was onvoldoende. Natuurlijk is het geld dat we aan de opleiding van de kinderen hebben uitgegeven niet verloren. De drie dames hebben dankzij onze steun de basisschool succesvol afgerond en dat is meer dan de opleiding van hun ouders. De ervaring is voor ons wel reden om onze aanpak bij te sturen.We zullen in de toekomst geen directe steun aan gezinnen meer geven. We zullen vanaf nu kinderen alleen via een Guatemalteekse organisatie steunen, die het directe toezicht op de kinderen kunnen uitoefenen. Wij zullen daarbij meer op de achtergrond het reilen en zeilen in de gaten houden.

Zeer positief was het gesprek met een groep jongeren en hun ouders die al langer in het project van Corazon meelopen. Zij zitten op het voortgezet onderwijs en geven in de gesprekken duidelijk aan, wat de visie op hun toekomst is. Ze hebben veelal bewezen dat ze de studie aan kunnen gezien de resultaten. Stuk voor stuk jongeren die potentie uitstralen. Dat zelfde kwam ook naar voren in ons gesprek met hun ouders.

 

7 Basico(=Voortgezet Onderwijs) studenten           Luisa gaat naar de Basico; gesprek met ouders

 

Een aantal jongeren hebben we ook thuis kunnen bezoeken. We zijn o.a. op bezoek geweest bij de familie van Sara (tweede van Links), Jocabed (derde van links) en Luisa(foto boven).

 

 

         Jocabed                                                        Sara

Aan het einde van het schooljaar, tijdens mijn bezoek aan Guatemala, hebben Tom, Elisa en ik weer een groot aantal Kerstpakketten mogen uitdelen. Dankzij de geweldige steun van vele donateurs, stichtingen en particulieren, hebben we bijna 160 kerstpakketten kunnen uitdelen.

Het is jammer, dat we de dankbaarheid, die wij in ontvangst mochten nemen tijdens het uitdelen, zo moeilijk met u, de gulle gevers, kunnen delen. Maar neemt u van ons aan, dat u de gezinnen een heerlijke Kersttijd hebt bezorgd.

 

    

 

  

      

De donateurs hebben ons het afgelopen jaar weer prima gesteund. Graag wil ik hier de Stichting Rumet vermelden, die ons bijna vanaf het begin, jaarlijks met een groot bedrag heeft  ondersteund. Jammer, dat Ruud stopt. Ook de stichting Overnodig en de stichting van de Wal beiden uit Putten, de school Holk uit Nijkerk en diverse kerkelijke instanties wil ik hier noemen. Op de valreep van het jaar heeft de Lionsclub Nijkerk ons een geweldige donatie geschonken.

 

Bovenal willen wij alle particulieren die ons hebben gesteund in de afgelopen periode van harte bedanken. Uiteraard komt de dank van de kinderen en de families die wij helpen.