X
GO

Jaarverslag 2014

In 2014 hebben we, dankzij uw steun ongeveer 150 kinderen een kleine dagelijkse maaltijd kunnen geven. Ongeveer 80 kinderen konden dankzij onze Stichting de Basisschool bezoeken. 4 Kinderen hebben een voortgezette opleiding kunnen volgen en Elizabeth heeft haar opleiding voor toerisme kunnen voltooien. Daarnaast hebben we 3 families ondersteund 

 

 Elizabeth met haar trotse ouders.

 

In San Miguel Dueñas is Corazon de los Niños gestart met de opvang van kinderen na de schooltijd. Het gaat om circa 35 kinderen, die zonder onze steun op straat zouden gaan zwerven na schooltijd. Wij betalen het salaris van de lerares (Myrna) en zorgen dat de kinderen elke dag een kleine maaltijd krijgen. Dankzij een geweldige donatie van € 4800 van de Stichting Weeshuis Nijkerk hebben we voor deze kleine gemeenschap een aantal computers kunnen aanschaffen, inclusief meubilair en infrastructuur.

 

 

Lilian, de “directora” van Corazon de los Niños, bij de computerles

 

Families

De  kinderen van Marta en Sonia hebben we ook het afgelopen jaar weer de nodige ondersteuning kunnen geven. Ze gaan naar school en kunnen dankzij de begeleiding van Tom volledig aan de schoolse activiteiten deelnemen. Met name Marta heeft, om het gezin draaiende te houden, veel ondersteuning nodig. Voor het komende jaar zijn de schoolspullen weer aangeschaft.

De 3 kinderen van de familie Valle steunen wij ook. Zij worden begeleid door Julio Garcia sr., hoofd van de school in Alotenango. 

Fantastisch was weer het uitreiken van ongeveer 100 kerstpakketten. De manden waren door vrouwen thuis gemaakt. De inhoud, voornamelijk voedingsmiddelen, is door Corazon samengesteld en verzorgd. Zo snijdt het mes aan meerdere kanten. De pakketten hebben we kunnen geven aan families in Dueñas en Santa Maria.

 

  Het klaarmaken van de canasta’s                            Het uitreiken

 

Overig

In het begin van 2014 hebben we voor alle klassen van basisschool Holk een verhaal gehouden over ons werk voor kinderen in Guatemala. Zo kregen de kinderen een idee over het leven van kinderen in landen waar het zoveel minder is. De school steunt onze Stichting geweldig. In Juli hebben zij een sponsorloop georganiseerd, die voor onze stichting veel geld heeft opgebracht. Voor de kinderen van school Holk en hun familie was het bovendien een heel gezellig evenement. De verkoop van sieraden na afloop, die we uit Guatemala hadden meegebracht, leverde eveneens de nodige pecunia op.

 

 

De Sponsorloop van  school Holk                                                De verkoop van sieraden uit Guatemala

 

De Gabrielschool in Putten heeft ons ook weer prima gesteund. We mochten begin 2014 een cheque ontvangen van bijna € 900. Jammer, dat we na 3 jaar, waarin met de school mochten samenwerken, afscheid hebben moeten nemen. Wij bedanken de leerlingen en het onderwijzend personeel voor de steun aan ons project in de afgelopen jaren.

 

Op 2e Pinksterdag  hebben we ons werk mogen toelichten in een dienst van de Gereformeerde Gemeente in Nijkerk. De discussie na afloop was bijzonder geanimeerd en  het heeft ook het nodige opgeleverd voor onze stichting.