X
GO
  • Studenten Basico

De Stichting Famecon1

In 2007 zijn Tom den Boer en Piet Rijnbeek gestart met de Stichting Famecon1.

De naam staat voor “familie economie”, omdat het gezin aan de basis staat van de economie van een land. Sinds 1 november 2008 hebben wij de ANBI-erkenning. Ons werkterrein ligt rondom Antigua. De dorpjes en leefgemeenschappen worden voornamelijk bewoond door Mayas (Kakchiquels), die in Guatemala  nog steeds tot het armere deel van de bevolking behoren.

 

Doelstelling

De algemene doelstelling van de Stichting is het verbeteren van de kansen van kinderen op een betere toekomst in Guatemala.

Via fondsenwerving willen we kinderen ondersteunen, die zonder financiële hulp geen kans hebben. De hulp kan bestaan uit het verzorgen van een kleine dagelijkse gezonde maaltijd op school of door steun bij de opleiding. Omdat kinderen naar school kwamen en vaak nog geen maaltijd hadden gehad vielen zij tijdens de les in slaap. Voor ons was dit de aanzet om een kleine dagelijkse maaltijd voor de kinderen in Santa Maria te gaan organiseren.

De kinderen worden geselecteerd door onze Guatemalteekse vertrouwenspersonen, die de kinderen in de gaten houden en begeleiden als het nodig is. Zij houden ons regelmatig op de hoogte over de vorderingen.

Indien de financiële middelen het toelaten willen wij kleinschalige lokale initiatieven ondersteunen en/of voedselpakketten geven rond Kerstmis.

Het Bestuur

Het bestuur wordt vanaf 1 juli 2020 gevormd door Tom den Boer, Caroline Rijnbeek en Piet Rijnbeek. Gerard Jörke, die vanaf de oprichting bij ons werk als bestuurslid was betrokken is helaas op 8 mei 2020 overleden. Wij missen in hem een zeer betrokken bestuurslid. (een "In memoriam" van hem op de pagina Bestuur)  

Wij houden regelmatig contact met de Guatemalteekse instellingen waar wij mee samenwerken.

Vooral Tom, die meerdere keren per jaar in Guatemala komt, is voor ons een belangrijke tussenpersoon.

 

Wij zijn uiteraard volledig afhankelijk van onze donateurs en beschouwen het als onze taak,

om zonder vergoeding het gedoneerde geld goed te besteden

en daarover ook twee maal per jaar schriftelijk verantwoording af te leggen.

 

Algemene gegevens van de stichting

Adres: Parklaan 29 Putten

Banknummer: NL35 TRIO 0198 4358 00 t.n.v. Stichting Famecon1 Putten

Fiscaalnummer: 8201.60.209

Facebook: Famecon1